Wesoła zabawa "wśród swoich" Drukuj

XXI Zlot Turystyczny Polaków na Litwie
19 - 21 CZERWCA 2009r. BOREJSZUNY, OKOLICE PREN,
jezioro KAROCKIE, rejon ŚWIĘCIAŃSKI

Wesoła zabawa "wśród swoich" // Magazyn Wileński lipiec 2009 r. Nr. 7 Str. 44