Home Archiwum XXIV Zlot Turystyczny Regulamin XXIV Zlotu
Regulamin XXIV Zlotu PDF Drukuj Email

REGULAMIN "XXIV TURYSTYCZNEGO ZLOTU POLAKÓW NA LITWIE"

wieś Żubiany, star. Jawniuny, rej. Szyrwincki, nad rzeką Jodą

 

I. Cele

1. Popularyzacja aktywnego wypoczynku.

2. Zacieśnienie już istniejących i nawiązanie nowych kontaktów między organizatorami, uczestnikami i kibicami Zlotu.

3. Rozwój turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie się z historią, tradycjami ludowymi, etnografią i walorami przyrodniczymi Wileńszczyzny.

 


II. Organizator

 

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych (ul. Naugarduko 76, LT-03202 Wilno, tel.: 233 36 63)


III. Miejsce, termin, czas oraz temat

5. XXIV Zlot Turystyczny Polaków na Litwie odbędzie się 6-8 lipca 2012 r. w rejonie szyrwinckim, w gminie Jawniuny, w okolicach wsi Żubiany, nad rzeką Joda. Uroczyste otwarcie zlotu 6 lipca 2012 r. o godz. 20.00.

6. Temat Zlotu - "Pan Tadeusz, czyli Naprawdę ostatni zajazd na Litwie. Historia zlotowa z 2012 roku w dziewięciu konkursach opowiedziana".


IV. Kierownictwo Zlotu

7. Do osób, kierujących zlotem, należą:

7.1. Komendant Zlotu – Andrzej Łakis

7.2. Sędzia Główny Zlotu – Zbigniew Głazko

7.3. Sekretarz Zlotu –

7.4. Sędzia Główny Zawodów Sportowych - Czesław Sokołowicz

7.5. Sędziowie Zlotu – Sędzia Główny, w porozumieniu z Komendantem, do oddzielnych konkurencji ma prawo powołać na sędziów osoby spośród przybyłych gości i niezrzeszonych widzów.


V. Uczestnictwo w imprezie

8. Osoby, przybywające na Zlot, powinni mieć:

8.1. namioty, śpiwory i inny sprzęt turystyczny;

8.2. wyżywienie oraz wodę pitną we własnym zakresie (na okres trwania Zlotu);

8.3. dowód osobisty.

9. Warunkiem uczestnictwa w zlocie jest:

9.1. Rejestracja drużyny w sekretariacie Zlotu (minimum - 4 panie i 4 panów);

9.2. Przedstawienie organizatorom listy z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia członków drużyny. Organizatorzy Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie osób, które uczestniczyły w konkursach i zawodach, nie posiadając zaświadczenia lekarskiego;

9.3. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców, nauczycieli, trenerów, za których ponoszą całkowitą odpowiedzialność.

10. Drużyny, przybywające na Zlot, powinni mieć:

10.1. Listę osób należących do składu drużyny z podpisami członków drużyny (po przybyciu na miejsce Zlotu członkowie drużyn i kierownik drużyny powinni złożyć swoje podpisy zaświadczające, że zapoznali się z zasadami techniki bezpieczeństwa i regulaminem zlotu);

10.2. Zaświadczenie lekarskie osób, uczestniczących w zawodach;

10.3. Jednakowe stroje lub znak wyróżniający drużynę.

11. Ilość drużyn jest nieograniczona.

12. Wydatki związane z dojazdem na Zlot i powrotem do domu ponoszą uczestnicy Zlotu.

13. Za rzeczy osobiste i sprzęt uczestników Zlotu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

14. Członkowie, rezerwowi, sympatycy drużyny, oraz pozostałe osoby, przyjeżdżające na Zlot, nagminnie naruszający porządek Zlotu, regulamin i/lub zasady techniki bezpieczeństwa Zlotu, mogą zostać wyproszeni ze Zlotu.

15. Drużyna ma prawo na odjazd z miejsca Zlotu, gdy:

14.1. uporządkowała terytorium, na którym miała obozowisko;

14.2. wyniosła śmieci na przeznaczone przez Komendanta miejsce;

14.3. otrzymała pozwolenie od Komendanta na odjazd z miejsca Zlotu.

 

VI. Program Zlotu

16. Program Zlotu składa się z zawodów sportowych, konkursów.

16.1. Zawody sportowe:

16.1.1. Sztafeta sportowa (z jednej drużyny uczestniczą 2 panie i 2 panów, możliwe jest wystawienie 2 zespołów);

16.1.2. Bieg na orientację (z jednej drużyny uczestniczą 2 panie i 2 panów, możliwe jest wystawienie 2 zespołów);

16.1.3. Sztafeta turystyczna (z jednej drużyny uczestniczą 2 panie i 2 panów, możliwe jest wystawienie 2 zespołów).

16.2. Konkursy:

16.2.1. Meldunek drużyny i twórczość amatorska (ok. 10 min.), ilość osób uczestniczących od jednej drużyny nieograniczona;

16.2.2. Wybory “Miss” Zlotu, ilość osób od drużyny – jedna (możliwe uczestniczenie kibiców, osób do pomocy, itp.);

16.2.3. Konkurs wiedzy o Wileńszczyźnie, ilość osób od drużyny – 2;

16.2.4. Najlepsza Zagroda Turystyczna – oceniana jest czystość, pomysłowość, artystyczność oraz powiązanie z tematem Zlotu;

16.2.5. Najlepszy Kucharz Zlotu, ilość osób wyznaczonych przez drużynę – 2 (jedna osoba kucharz, druga – osoba do pomocy). Osoby szykujące potrawę nie mają prawa oddalić się od miejsca wyznaczonego przez Organizatorów na przygotowywanie potrawy. Osobom postronnym jest wzbronione wejście na teren wyznaczony do konkursu. Organizator Zlotu zapewnia jeden (podstawowy) produkt, jednakowy dla wszystkich drużyn. Pozostałe dodatki drużyna zapewnia we własnym zakresie.

17. Program Zlotu obejmuje też sprzątanie terenu, udział w wieczornych spotkaniach przy ognisku oraz w przedsięwzięciach rozrywkowych.

VII. System oceny zawodów, konkursów i podsumowanie wyników

18. Za udział w zawodach i konkursach drużyny otrzymują punkty.

19. Ilość punktów zależy od ilości uczestniczących drużyn (Jeżeli w zlocie udział bierze 10 drużyn, to zdobywca I miejsca w danym konkursie otrzymuje 10 punktów, zdobywca II miejsca – 9 punktów, zdobywca III miejsca – 8 punktów itd.).

20. W zawodach sportowych “Sztafeta turystyczna” i “Bieg na orientację” punkty są podwajane. (Jeżeli w zlocie udział bierze 10 drużyn, to zdobywca I miejsca otrzymuje 20 punktów, zdobywca II miejsca – 18 punktów, zdobywca III miejsca – 16 punktów itd.)

21. System oceny konkursów:

21.1. Zwycięzców konkursów wyłaniają sędziowie wg powyżej ustalonej punktacji (nie dotyczy konkursu wiedzy o Wileńszczyźnie, gdzie punkty zależą od ilości prawidłowych odpowiedzi).

21.2. Ocena przedstawienia się drużyny i twórczości amatorskiej:

21.2.1. Sędziowie oceniają część artystyczną i przedstawienie się drużyny (przygotowanie, oryginalność, pomysłowość,... i tp.);

21.2.2. Przed rozpoczęciem konkursu, Sędziowie po uzgodnieniu z Sędzią Głównym, mogą dodać kolejne kategorie oceny, o których nie muszą informować uczestników.

21.3. Podczas Wyborów „Miss Zlotu”:

21.3.1. Sędziowie oceniają każdą konkurencję, w której wzięła udział kandydatka;

21.3.2. Publiczność wybiera „Miss Publiczności Zlotu” głosując na specjalnie przygotowanych i oznakowanych kartkach. „Miss Publiczności Zlotu” gwarantuje wygranej drużynie jeden dodatkowy punkt w klasyfikacji ogólnej.

21.4. Konkurs na najlepszą zagrodę turystyczną odbywa się w 2 etapach.

21.4.1. Podczas 1 etapu oceniana jest czystość i schludność zagrody (50 proc. oceny);

21.4.2. Podczas 2 etapu oceniane jest przygotowanie artystyczne oraz czystość i schludność zagrody (50 proc. oceny);

21.4.3. Ostateczną punktację sędziowie wyznaczają po zakończeniu 2 etapu.

21.5. Konkurs na Najlepszego Kucharza Zlotu oceniany jest następująco:

21.5.1. Najlepszego Kucharza Zlotu wyłaniają sędziowie, z których przynajmniej jeden z nich jest kucharzem;

21.5.2. Oceniany jest wygląd ogólny, smak oraz „turystyczność” danej potrawy;

21.5.3. Sędziowie mają prawo zmniejszenia przyznanej punktacji drużynie za konkurencję, jeżeli nie przestrzegała zasad opisanych w punkcie 15.2.5.;

21.5.4. Przed rozpoczęciem konkursu, Sędziowie po uzgodnieniu z Sędzią Głównym, mogą dodać kolejne kategorie oceny o których nie muszą informować uczestników.

22. Sędziowie:

22.1. Sędziowie mają prawo do narady;

22.2. Decyzje podjęte przez Sędziów są ostateczne i nie mogą być kwestionowane w stosunku do punktacji oraz przyznania miejsca drużynom.

23. Drużyna, która podjęła decyzję udziału w konkursie lub zawodach sportowych i w trakcie konkursu lub zawodów sportowych nagle rezygnuje z udziału, otrzymuje ostatnie miejsce oraz 5 punktów karnych.

24. Drużyna, której przedstawiciele nie stawią się na porannym sprzątaniu terenu o wyznaczonej godzinie, otrzymuje 2 punkty karne.

25. Zwycięzcą Zlotu zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.


VIII. Nagrody i wyróżnienia

26. Zwycięzcy Zlotu otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

27. W klasyfikacji ogólnej każdy z członków drużyny, która zdobyła I-III miejsce, otrzymuje nagrodę rzeczową i dyplom.

28. Zwycięzcy poszczególnych konkursów i zawodów (I, II, III miejsce) otrzymują jedną nagrodę rzeczową i dyplom przeznaczoną dla całej drużyny.

 

Zbigniew Głazko

Sędzia główny Zlotu

 

 

Polecamy

Dołącz do nas !

Zlot Turystyczny na Facebook'u

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 83 gości 

Ostatni komentarz

Ambasador zlotu

Zostań ambasadorem zlotu:
  • Umieść nasz banner na własnej stronie
  • Opowiedz o tej imprezie innym
  • Prześlij link do naszej strony
  • Zbierz drużynę i przybądź na zlot